top of page
JW-623-model.jpg

กลิ่นไม่ติดเสื้อหลังใช้งาน
+ ใส่แล้วเย็นกว่าเสื้อตัวอื่นมาก

 

เย็นสบาย
ไม่ร้อน ไม่อับ
เวลาสวมใส่

ให้ความรู้สึก
เย็นเวลาใส่

เสื้อไม่มีกลิ่นติดหลังใช้งาน

ระบายเหงือ
ออกจากเสื้อ
อย่างรวดเร็ว

ระบายอากาศ
ได้ดีมาก

เนื้อผ้ายืดหยุ่น
ไม่อึดอัด

กระชับพอดี
กับรูปร่าง

FUNCTION

ด้วยเทคโนโลยี Cross Cool ทำให้ใส่แล้วจะรู้สึกเย็น ไม่ร้อน เหมาะกับการออกกำลังกายในช่วงหน้าร้อน และด้วยรูปร่างของเส้นใยแบบเป็นร่อง จะทำให้ไม่ดูดซับเหงื่อ ทำให้ไม่อึดอัดเวลาใส่ และจากการทดสอบ แม้จัดผ่านการซักหลายครั้ง คุณสมบัตินี้ก็ยังคงอยู่ ใช้ได้ยาวนาน

cross_cool.jpg

ใช้ผ้าที่มีเทคโนโลยี SUITORU C ช่วยทำให้กลิ่นไม่ติดเสื้อหลังใช้งาน

of_function3-1.jpg
jw_623_60_m_5.jpg

COOL SERIES

PRODUCT LINE UP

jw_623_60.jpg
jw_623_70.jpg

JW-623 (UNISEX)

jw_627_52.jpg
jw_625_52.jpg
jw_628_52.jpg

JW-627 (UNISEX)

JW-625 (UNISEX)

JW-628 (UNISEX)

jw_632_52.jpg

JW-632 (for men)

bottom of page