top of page

ชุดออกกำลังกายคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น

BODY TOUGHNESS เป็นแบรนด์ชุดออกกำลังกายของบริษัท OTAFUKU GLOVE 

บริษัท OTAFUKU GOVE ก่อตั้งเมื่อปี 1923 ณ ปัจจุบันมีอายุมากกว่า 100 ปี

จากความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสิ่งทอมากกว่า 100 ปี จึงทำให้แบรนด์ BODY TOUGHNESS ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2008

ด้วยประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานจริงตั้งแต่สินค้าเริ่มวางจำหน่าย 

จึงทำให้สินค้าของ BODY TOUGHNESS รุ่นต่างๆ ถูกนำไปใช้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกกำลังกาย เช่น

วิ่ง เข้าฟิตเนส กอล์ฟ เดินป่า ตกปลา เป็นต้น หรือแม้กระทั่งด้านการทำงาน ซึ่งมีหลายบริษัทได้นำไปใช้เป็นชุดของพนักงานอีกด้วย

และทางแบรนด์ยังตั้งเป้าหมายที่จะขอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้าทุกๆท่านอีกด้วย ด้วย concept

 


"TOUGHEST"

Being strong and style

第二の皮膚
 

Screen Shot 2565-08-17 at 09.53.58.png
bottom of page